Meniu
telefon_autonova

  Cod conduita si responsabilitate sociala

  Cap. 1 – Generalitati

  Una dintre misiunile esentiale ale companiei noastre, este aceea de a fi un partener de afaceri sustenabil, de incredere, care sa poata oferi partenerilor ei solutii competitive, pe termen lung.
  Constienta fiind de faptul ca, atingerea obiectivului anterior enuntat este conditionata de aplicarea unei conduite corecte si transparente fata de toti partenerii,
  S.C. AUTONOVA S.A. a decis sa elaboreze prezentul “COD DE CONDUITA SI RESPONSABILITATE SOCIALA”, prin intermediul caruia compania exprima principiile pe care se bazeaza in relatiile sale cu clientii, furnizorii, actionarii, salariatii, partenerii de afaceri, bancile si autoritatile statului.
  In cazul in care, oricare dintre partenerii companiei enuntati in aliniatul precedent, considera ca principiile precizate in prezentul document au fost incalcate pe parcursul derularii relatiei sale cu compania, el este rugat sa trimita o sesizare la una dintre adresele de e-mail: reclamatii@autonova.ro sau sesizari@autonova.ro ,
  destinatarii acestor adrese de e-mail fiind exclusiv administratorii companiei.

  Prezentul document se refera la principiile adoptate de companie, in ceea ce priveste:

  • Conduita in afaceri, etica si practicile de munca
  • Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, relatia cu comunitatea
  • Mediul inconjurator, sanatatea si securitatea muncii

  Aceste principii sunt parte integranta a sistemului de operare a afacerilor companiei, fac obiectul derularii cotidiene a activitatilor firmei, sunt cuantificate si urmarite prin indicatori adecvati si tinte de realizat.

  Intreg personalul implicat (administratori, directori executivi, manageri, salariati – indiferent de functia pe care o detin in companie) subscriu fara rezerve la prevederile prezentului document si intreprind toate actiunile posibile pentru conformarea la acestea.

  Cap. 2 – Conduita in afaceri, etica si practicile de munca

  S.C. AUTONOVA S.A, prin toate persoanele implicate, se angajeaza sa:

  – respecte toate cerintele legale si de reglementare aplicabile, privind etica si conduita in afaceri.
  – concureze intr-un mod corect in piata, pe principiile competitivitatii si performantei produselor si serviciilor pe care le ofera sau pe care le
  achizitioneaza si sa nu incheie nici un fel de intelegeri sau aranjamente incorecte, anticoncurentiale in vederea obtinerii de avantaje.
  – nu dea sau sa nu accepte nici un fel de mita, servicii sau foloase necuvenite. Cadourile simbolice oferite sau primite intre partenerii de afaceri cu diverse ocazii deosebite, invitatii la masa, care reprezinta o practica uzuala in afaceri, nu sunt considerate ca fiind mita, servicii sau foloase necuvenite.
  – nu accepte, sub nici o forma, coruptia, frauda, deturnarea de fonduri, evaziunea fiscala, bancruta frauduloasa, inselaciunea, falsul in declaratii sau orice alta forma de conduita infractionala.
  – nu accepte nici un fel de situatie de a se afla in conflict de interese. In cazul in care, oricare dintre persoanele implicate ajunge intr-o situatie de acest gen fara voia sa, aceasta va anunta imediat conducerea firmei (administrativa sau executiva).

  Cap. 3 – Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, relatia cu comunitatea locala

  3.1. – Respectarea drepturilor fundamentale ale omului

  S.C. AUTONOVA S.A, prin toate persoanele implicate, se angajeaza sa:

  – respecte toate cerintele legale si de reglementare aplicabile, locale sau internationale privind drepturile fundamentale ale omului.
  – nu accepte, sub nici o forma, munca copiilor sau a tinerilor cu varsta mai mica decat cea legala pentru munca.
  – nu accepte nici o forma de munca fortata, abuzuri sau utilizarea de personal fara forme legale de angajare. Fiecare angajat al companiei are contract individual de munca incheiat cu firma si beneficiaza si de toate prevederile contractului colectiv de munca negociat intre patronat si reprezentantii salariatilor (inclusiv privind salarizarea, lucrul in ore suplimentare, timpul de odihna, concedii, etc.).
  – ofere tuturor salariatilor sai sanse egale si un tratament impartial, singurele criterii pe baza carora se realizeaza diferentieri fiind cele legate de competenta si performanta salariatului.
  – asigure tuturor salariatilor dreptul neingradit de asociere sau de a adera la organizatii sindicale, de a putea purta dialoguri, de a avea intalniri, negocieri intr-un cadru organizat cu reprezentantii conducerii.
  – nu aplice nici o forma de discriminare sau de hartuire. Criterii de genul nationalitate, varsta, apartenenta politica, apartenenta religioasa, sex, handicapuri fizice sau orice alt criteriu discriminatoriu nu vor fi luate in considerare niciodata in vederea angajarii, concedierii, promovarii, salarizarii sau acordarii oricaror drepturi stabilite.
  – sa asigure instruirile si formarile necesare fiecarui salariat, in vederea derularii activitatilor sale intr-o maniera competenta, care sa-i permita indeplinirea obiectivelor sale si sa-i protejeze sanatatea si integritatea.
  – respecte intimitatea angajatilor, sa nu ii puna in situatii jenante sau neconfortabile, sa-i trateze cu respect si demnitate in orice situatie.

  3.2. – Relatia companiei cu comunitatea locala

  S.C. AUTONOVA S.A. nu doreste sa fie doar un element al comunitatii de care apartine ci, conform misiunii si valorilor companiei, doreste sa fie un element activ al comunitatii.
  Astfel, implicarea activa prin diferite actiuni in cadrul comunitatii, are ca scop sprijinirea acesteia pentru dezvoltarea spiritului civic, a culturii, sportului, sistemului de sanatate, sistemului de invatamant, sistemului de protectie sociala, mediului de afaceri, etc.
  In acest context, compania deruleaza diverse activitati, respectand intocmai cerintele legale, ca de exemplu:

  – sponsorizarea unor asociatii nonprofit sau ONG-uri pentru sprijinirea unor cazuri sociale, pentru achizitia de echipamente medicale utilizate in sistemul de sanatate, pentru organizarea de evenimente culturale, sportive, religioase, educative, civice, etc. care prezinta interes pentru comunitatea locala
  – oferirea posibilitatii elevilor si studentilor de a efectua practica sau vizite in companie, cu scopul dezvoltarii profesionale a acestora si a ii atrage pentru angajarea la companie, la finalizarea studiilor
  – participarea ca partener in cadrul sistemului dual de invatamant, conform legislatiei in vigoare
  – gazduirea de diverse evenimente, la sediul firmei, pentru incurajarea mediului de afaceri, a atragerii de investitii in zona
  – participarea la diverse simpozioane, dezbateri, mese rotunde organizate de autoritatile locale, de organizatii locale de interes public

  Cap. 4 – Mediul inconjurator, sanatatea si securitatea muncii

  S.C. AUTONOVA S.A, prin toate persoanele implicate, se angajeaza sa:

  – respecte intocmai toate cerintele legale si de reglementare aplicabile, in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator si sanatatea si securitatea in munca
  – implementeze permanent actiuni prin care sa reduca impactul negativ asupra mediului, cum ar fi utilizarea de tehnologii si materiale prietenoase cu mediul, colectarea si predarea in scopul reciclarii a deseurilor rezultate din activitatea sa, instruirea si constientizarea salariatilor sai din punctul de vedere al importantei protectiei mediului, etc.
  – stabileasca programe de management, sa stabileasca indicatori de performanta si obiective aferente protectiei mediului, sa intreprinda analize si actiuni corective in cazul aparitiei de deviatii
  – se preocupe permanent de starea de sanatate a salariatilor sai, sa implementeze permanent actiuni pentru mentinerea sanatatii salariatilor, cum ar fi evaluarea riscurilor locurilor de munca, control medical periodic, instruiri si constientizari privind regulile de securitatea muncii, de acordarea primului ajutor, acordarea gratuita a echipamentelor de lucru si de protectie, amenajarea locurilor de munca in vederea imbunatatirii ergonomiei, etc.
  – stabileasca programe de prevenire si protectie, sa stabileasca indicatori de performanta si obiective aferente sanatatii si securitatii in munca, sa intreprinda analize si actiuni corective in cazul aparitiei de deviatii

  In vederea facilitarii atingerii obiectivelor mai sus mentionate, compania a decis definirea, implementarea si certificarea unui sistem de management integrat, calitate – mediu, sanatate si securitate a muncii, responsabilitate sociala conform standardelor internationale aplicabile:
  IATF 16949 ; ISO 9001 ; ISO 14001 ; OHSAS 18001, SA 8000

  Satu Mare, 20.02.2019
  Director general
  Cristian Suteu

  Meniu

  Autonova